Søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Dette trenger du til søknaden

Her søker du om Arbeidstilsynets samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Vi sender svar på søknaden i Altinn. Svaret går direkte til virksomheten.

Denne dokumentasjonen må du ha klar før du fyller ut søknaden

Du kan sende inn dokumenter som PDF, Word, Excel eller PowerPoint. Du kan også sende tilsvarende ODF-formater og vanlige tekstfiler. Vi tar ikke imot ZIP-filer. Du kan laste opp flere filer samtidig.

Se også veileder til søknadens innhold for alle kravene.

Du kan jobbe med søknaden i flere omganger

Skjemaet blir lagret automatisk mens du fyller ut søknaden. Straks du har gitt søknaden et navn, vil den dukke opp under Mine skjemaer. Du kan avbryte når som helst uten at du mister opplysningene du har fylt ut.

Lurer du på noe?

  • Har du spørsmål om utfylling av søknaden? Kontakt Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00. Spør etter arbeidstidsenheten.
  • Har du tekniske problemer? Send melding til helpdesk@arbeidstilsynet.no.